Nedladdningar – luftbehandling

Mellifiq fick i uppdrag att desinficera en mejerianläggning i Dovre, Norge för att avlägsna svartmögel, utan förekomst av återväxt, vilket ökade produktionskapaciteten med 10%

 

Download PDF

Mellifiq säkerställer produktkvalitet genom sanering av produktionsanläggningen för Edesia, en amerikansk producent av färdiga livsmedel för undernärda barn.

Download PDF

Komplett borttagning av H2S vid Stockholm hamnens pumpstation med Mellifiqs Nodora CAT-system. Resulterar i 100% luktborttagning på ett effektivt sätt och till låg driftskostnad.

Download PDF

Mellifiq levererade ett kombinerat system av Ozonetech RENA Pro och Nodora CAT, som visade sig vara väldigt effektivt för borttagning av H2S

Download PDF

Mellifiqs lösning, en kombination av ozonering och selektiv adsorption, resulterar i 95% borttagning av H2S på finsk biogasanläggning

Download PDF

Mellifiqs lösningar behandlar luktföroreningar på upp till 3400 ppm, inklusive pinen, limonen, hexansyra och heptansyra

 

Download PDF

Ozonetechs ozonsystem levererades av Mellifiq enligt löften till Nordstan köpcentrum: upp till 91,5% luktborttagning och upp till 82,3% reducering av VOC

Download PDF

Mellifiq levererar en kombinationslösning av katalys och ozonisering för Leksand Vatten för borttagning av H2S och obehaglig lukt

 

Download PDF

Kontakta oss om du har några frågor