Mellifiq levererar lösning för luktkontroll till världsledande tillverkare av superyachts

Endast några få nya megayachter sjösätts varje år på världshaven. Mitt i lyxen på dessa yachter hålls driften igång dygnet runt av skicklig personal och högklassig teknik. En ständig utmaning på alla megayachter är avfallshanteringen.

Vår uppdragsgivare, ett av världens mest framstående fartygskonstruktionsföretag, anlitade Mellifiq för att installera ett effektivt system för att eliminera lukt från avloppsvattnet. Vår lösning håller också ner korrosionen i rören genom att eliminera den skadliga vätesulfiden.