Luftfiltrering

Adsorption och katalytiska processer för alla problem

Mellifiqs sortiment av luftbehandlingssystem är det mest omfattande på marknaden. Med ett brett utbud för både ventilations- och industrianläggningar i kommersiella fastigheter, processindustri, avloppsreningsverk, biogasproduktion och många andra applikationsområden, erbjuder produktlinjen Nodora världens mest mångsidiga och effektiva behandlingslösningar idag.

Nodora air treatment solution

Erkända material och resultat

Varumärket Nodora kombinerar testade och beprövade material för alla luftproblem inklusive:

  • Katalytiska reaktionssystem för borttagning av lukt och vätesulfid
  • Adsorption med aktivt kol för rökföroreningar och polering
  • Standardiserade storlekar för små och stora luftflöden för industriella applikationer
  • Modulbaserade system med flexibel kassettkonfiguration för enkelt underhåll och utbyte, med låga tryckförluster i VVS-system och kommersiella fastigheter

Vårt teknikteam dimensionerar och designar en lösning anpassad till dina behov och de lokala förhållandena.