Ozonteknologi

De mest omfattande ozonlösningarna på marknaden

Ozonteknologin är en mångsidig oxidationsmetod som kan användas för att lösa många problem relaterade till allvarliga och växande miljöproblem. Mellifiq har lång erfarenhet av avancerad oxidation och integration av ozon både vid nybyggnation och retrofit med ozon som kärnteknologi. Med våra globalt etablerade Ozonetech produkter och system kan Mellifiq lösa alla typer av ozonbehandling i många branscher och tillämpningar.

RENA Solution

Container med ozonlösning med UV-ozon AOP-process.

Effektiv oxidation i kompakta system

Ozon används mycket för desinfektion i produktionsanläggningar med höga krav på renhet, luftutsläpp, behandling av mikroföroreningar och stabila föreningar. Vi erbjuder kompletta ozonsystem med fullständig integration och automatisering som omfattar:

  • Högprestanda syrgasmatade ozongeneratorer med patenterad kylteknik
  • Komplett utbud av sensorer för luft och inlöst syre
  • Avancerad automatisering och kontroller
  • Integrerad syretillförsel och tryckluft
  • Upplösningssystem med injektorer och pumpar
  • Katalytiska destruktorer
RENA Tellus system

Stort skräddarsytt ozonsystem ur Ozonetech produktlinjen.