Tekniktjänster

Teknisk konsultation

En korrekt design, oavsett omfattning eller teknik, kräver engagemang, ansträngning och kompetens. Med lång och bred bakgrund inom teknik, projektledning, automationsteknik och teknisk kunskap erbjuder Mellifiq sina kunder nödvändigt stöd från projektstart, vilket ger en bra grund och smidigt genomförande, implementering och driftsättning.

Tjänsternas omfattning

Vi är väl medvetna om de höga krav som ställs på oss att leverera högsta kvalitet i alla projekt och avseenden och har därför ett omfattande utbud av tjänster:

  • Skräddarsydda lösningar inom alla våra kärntekniker
  • Anläggningsrevisioner
  • Tekniska beräkningar och numeriska simuleringar
  • Datorstödd design (CAD) och datorstödd tillverkning (CAM)
  • Datorstödd flödessimulering (CFD) för flödesimulering, massöverföringsbedömningar och tryckberäkningar
  • Projektledning
  • Pilotprojekt
  • Automation
  • Installation och idrifttagning
  • Luft- och vattenanalys

Våra ingenjörstjänster är grunden för våra leveranser och ger våra partners och kunder sinnesro i hela värdekedjan.

CFD-tjänster för prestandaoptimering och reaktionssimuleringar.