UV-system

Mångsidig desinfektion och avancerade oxidationsprocesser

UV har blivit en pålitlig standardteknik över hela världen för behandling av luft och vatten, och för desinfektion. Enkel installation och användning i industriella miljöer samt kommunala vatten- och avloppsprocesser har många fördelar.

Traditionellt används UV-teknik för snabb och kemikaliefri borttagning av vanligt förekommande mikroorganismer som E. coli, Cryptosporidium och Protozoa.

UV används allt oftare i avancerade oxidationsprocesser (AOP) för svårbehandlade föroreningar i kombination med ozonteknik eller andra oxidationsprocesser. I luftapplikationer kan UV användas för att öka nedbrytningen av lukter, ofta i kombination med adsorption och oxidation.

 

Ozonetech UV reactor

Mellifiq har ett brett sortiment av UV-system för luft- och vattenprojekt som fristående lösning, eller som en del av ett större projekt tillsammans med andra tekniker och tjänster, eller som en nyckelkomponent i vår upphandlings-värdekedja. UV erbjuds som en del av vår varumärkesportfölj Ozonetech och omfattar:

  • In-pipe UV-reaktorer för vatten med integrerade kontroller och ballast
  • System för öppna kanaler för högflödesapplikationer för dricksvatten och desinfektion av reningsverk
  • UV-C-luftsystem i industriella och kommunala applikationer

Ozonetech UV C air systems

Läs mer om våra industriella lösningar för luftbehandling och desinfektion.