Vattenfiltrering

Komplett sortiment av filtreringslösningar

Partikelseparation är kärnan i de flesta industriella och kommunala processer. Vårt varumärke Water Maid™ erbjuder ett omfattande sortiment av membranteknik och produkter för adsorption för våra kunder världen över.

Som integratör levererar Mellifiq alltid kompletta konfigurationer med automatisk backspolning, filtermedier och ventilationsritning på begäran. Vår flexibla lösning möjliggör borttagning av partiklar, joner, klor och mikroföroreningar i alla flöden och koncentrationer, särskilt i kombination med vårt sortiment av Ozonetech oxidationsteknologier.

Watermaid multimedia filtersystem designat och levererat av Mellifiq

Multimedia filtersystem designat och levererat av Mellifiq för rening av avloppsreningsverks tertiära steg.

Multimediefilter är särskilt effektiva för borttagning av partiklar före polering nedströms, vilket ökar säkerheten och effektiviteten i hela behandlingsprocessen. Vårt sortiment av Water Maid™ system och produkter omfattar grova filter för i stort sett alla små och stora applikationer och processer. Enheterna för adsorption passar både små och stora flöden för filtrering av upplösta organiska ämnen, polering och borttagning av klor. Filterstorleken kan anpassas och driften är enkel.

TypApplikation
Multimediefiltrering för vattenJonbyte, suspenderade fasta ämnen
Adsorption med aktivt kol Aktiva farmaceutiska ingredienser, PFOS, PFAS, TOC, COD, DOC
Ultrafiltrering, nanofiltrering och ROAvsaltning, mikroföroreningar
Grovfiltrering Tungmetaller, förfiltrering

Watermaid reverse osmosisWater Maid – Omvänd osmos