Vision och mission

Vision och mission

VÅR VISION
"En värld där luft och vatten renas effektivt och med minimal miljöpåverkan"

Dag för dag förverkligar våra globala installationer vår vision och för världen närmare vår vision. I framtiden kommer vi att bidra ännu mer när kraven på effektiv rening skärps.

Men vår vision sträcker sig bortom effektiv rening. Själva rengöringsmetoderna måste vara gröna och hållbara och ha endast en marginell påverkan på miljön. Råmaterial, tillverkning, transporter, hantering, användning, avfall och restprodukter - vår vision om minimal miljöpåverkan omfattar allt detta.

Det verkar rimligt att en reningsmetod avlastar miljön mer än den belastar den.

VÅR MISSION
"Redefining Purity – Skärpa kraven på innebörden av begreppet "rent"

Mänskligheten står inför många utmaningar. Bland dem ingår att minska energiförbrukningen, minska användningen av icke förnybara resurser, öka återvinningen, minska föroreningar och vid möjlighet övergå till förnybara resurser.

Våra ozonbaserade reningslösningar uppfyller dessa krav. Ozonbehandling är energieffektiv, håller föroreningarna nära noll och använder omgivande luft som råvara.

Så vi höjer ambitionen. Vi vill bidra till att skärpa kraven för begreppet "rent". Marknaden måste vara medveten om att det som idag anses rent inte kommer att vara tillräckligt imorgon.

Arbetet med internationella standarder för rening har samma ambition av mycket goda skäl. När reningsmetoderna når en högre reningsgrad kommer miljöbelastningen att minska.

Att ändra uppfattningen om begreppet "rent" är viktigt och värt ansträngningen. Följ med oss.