Mall of Scandinavia

Luftrening sparar miljoner i Mall of Scandinavia

“Miljötech-bolaget Ozonetech är exklusiv leverantör av reningssystem till samtliga restauranger i nyöppnade Mall of Scandinavia. Genom modern teknik kan fettet i restaurangernas frånluft kraftigt reduceras vilket möjliggör energi- och värmeåtervinning.  Den årliga besparingen kan mätas i miljonbelopp.”

Scandinaviens största shopping-center Mall of Scandinavia i Solna öppnade nyligen sina portar, med över 100 000 kvadratmeter shoppingyta. Totalt finns ca 200 butiker och ett 25-tal restauranger.

I projektet letade man efter det senaste i teknik, i syfte att vara så energieffektiv som möjligt, och samtidigt få driftsäkra lösningar med hög tillgänglighet och litet underhåll.

Värmen från matlagningen i alla restaurangerna vill man kunna återvinna men då behövs ett effektivt system för att reducera fettet i ventilationen från fläktarna.

Valet föll på det Stockholms-baserade miljötech-bolaget Ozonetech.

Förutom energi- och värmeåtervinningen ger Ozonetechs luftrening besparingar genom att behovet av traditionell rengöring av ventilationssystemet minskar. En ytterligare effekt är att störande lukt och os från restaurangerna reduceras. En ren ventilationskanal är också viktig då fettansamlingar utgör en brandrisk.

Om Mall of Scandinavia

De fyra stjärnorna är ett signum som innebär att Mall of Scandinavia erbjuder sina besökare kvalitetsmärkt shopping. Med detta menas att varje skrymsle, vinkel och vrå granskas för att du som besöker Mall of Scandinavia ska få en riktigt bra upplevelse. Under arbetet har Mall of Scandinavia bockat av hela 684 punkter! Bland dem finns till exempel en bemannad reception, smart parkeringssystem i uppvärmt garage och servicepersonal som finns där bara för dig. Kontrollen görs av SGS, ett världsledande företag inom inspektion och certifiering, som under 2 dagar granskar centrumet utifrån de 684 bedömningspunkter som kravspecifikationen består av. Här undersöks allt ifrån skyltning och hänvisning till bemötande och utbud.