Luftbehandling

Om Ozonetech

Ozonetech är ett världserkänt innovativt varumärke som tillhandahåller ett komplett utbud av högklassiga ozon- och oxidationsprodukter, lösningar och system för behandling av luft och vatten inom olika industriella och offentliga applikationer.

Ett brett utbud av industriella luftbehandlingsapplikationer

Ozonetechs lösningar och system kan användas i ett brett spektrum av industriella luftbehandlingsapplikationer där effektiva och miljövänliga metoder krävs. Våra lösningar och system är baserade på oxidering med ozon och  minimerar eller helt eliminerar fett, lukt, föroreningar och många andra ämnen från luften. Våra ozonlösningar är också perfekta för att förebygga biologisk beläggning och eliminera luftburna virus, bakterier och sporer.

Ozonetechs applikationer används i många industrier för att behandla omfattande luftföroreningar och utmanande luktproblem som t.ex. inom biogasindustrin eller pumpstationer. Våra desinficeringssystem används också för att eliminera luftburna patogener och desinficera ventilationssystem i byggnader. Vi erbjuder också applikationer som fungerar perfekt till olika processer inom livsmedelsproduktion, till exempel desinfektion av lagringsutrymmen, transportfordon och under hela produktionsfasen och därefter.

Våra mindre ozongeneratorer, ACT-serien, är välkända för sin förmåga att behandla luktproblem i mindre utrymmen, som för soprumfettavskiljare, källare, rökrum, lager och slutna utrymmen som vanligtvis är fuktiga.

Läs mer om våra industriella applikationerna nedan. Om du letar efter en applikation som inte finns på listan eller om du vill få ett förslag, vänligen kontakta oss.