Mögelsanering

Om Ozonetech

Ozonetech är ett världserkänt innovativt varumärke som tillhandahåller ett komplett utbud av högklassiga ozon- och oxidationsprodukter, lösningar och system för behandling av luft och vatten inom olika industriella och offentliga applikationer

Effektiv mögelsanering av både luft och ytor

Mögelsporer finns överallt och växer snabbt under rätt förutsättningar och är dessutom en av de främsta orsakerna till allergiska symptom. Det enda traditionella sättet att faktiskt bli av med mögel är att ta bort allt synligt mögel, desinficera ytorna och minska fukthalten. När mögel växer okontrollerat kan det förstöra de ytor det finns på genom att göra dem obrukbara, vilket leder till att det enda alternativet är att ta bort ytan.

Ozon kan eliminera mögel både i luft och på ytor som mattor, golv och väggar. Ozon kommer även åt att behandla mögel på svårnådda platser som isolering, kakel och trä- och tegelstruktur.

En lukt som inte kommer från sopor eller liknande verksamhet, är ofta ett första varningstecken på mögel- och fuktskada. Sanering av mögel och lukt kan exempelvis användas i fastigheter, källare, bostäder, lagerlokaler, garage, stugor, förråd, våtutrymmen och toaletter.

Att använda ozon är ett väl beprövat sätt att förhindra mögeltillväxt. Ozonets starka oxidationspotential innebär att det aktivt dödar luftburna mögelsporer istället för att bara dölja lukten. Det är också 3 000 gånger snabbare som bakteriedödare än klor och det är också säkert för miljön. Ozonet når också hörn och sprickor som är svåra att komma åt och tränger igenom angripna textilier. Det är väl dokumenterat att ozon erbjuder en snabb, grundlig och miljövänlig lösning på mögelproblem.

Läs mer om mögelproblem i samband med fuktskador

Ozonetech-ACT-3000

ACT-3000 är utvecklad för professionell sanering och desinfektion inom industri, tjänstesektor och kommunal verksamhet.

Ozonrening med ACT-3000

Hur mycket ozon som behövs och hur länge saneringen ska pågå beror på rummets volym och hur mycket mögel och fukt som behöver saneras. Behandlingstiden kan variera från en timme till över 10 timmar. Det går utmärkt att upprepa behandlingen om problemet kvarstår. Användningen är enkel och driftkostnaden minimal.

ACT-3000 är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra stora skräddarsydda systemlösningar för rening av luft och vatten finns världen över på industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelstillverkare, bryggerier, växthus och shoppingcenter. Vi är snabbväxande och flerfaldigt prisbelönade

Enkel behandling, gör så här

1. Ställ in ACT-3000 i rummet/lokalen, gärna högt
2. Stäng dörrar och fönster
3. Anslut ACT-3000 till el
4. Välj ozonproduktion 1–100 %
5. Gå ut ur rummet och stäng dörren
6. Du väljer själv hur länge behandlingen ska pågå
7. När du vill avsluta behandlingen går du in i rummet och stänger av ozongeneratorn. Öppna rummets fönster för att snabbare vädra ut eventuellt överblivet ozon. Gå sen ut ur rummet och stäng dörren för att låta resterande ozon oxideras
8. Tips: Det är smidigt att kontrollera behandlingen med hjälp av en timer