Lösningar & system

Om Ozonetech

Ozonetech är ett världserkänt innovativt varumärke som tillhandahåller ett komplett utbud av högklassiga ozon- och oxidationsprodukter, lösningar och system för behandling av luft och vatten inom olika industriella och offentliga applikationer

De effektivaste lösningarna och systemen för industriella och kommunala applikationer

Ozonetech tillhandahåller ett komplett utbud av toppmoderna plug-and-play-lösningar och system för industriella och kommunala applikationer, baserade på ozonteknik och avancerad oxidationsprocess (AOP). Ozon är en hållbar teknik med betydligt lägre miljöpåverkan jämfört med konkurrerande teknik som ofta använder miljöfarliga kemikalier. Utöver detta minskar våra lösningar både drifts- och underhållskostnader, vilket skapar verkligt värde för verksamheten.

Ozonetechs innovativa lösningar och system är utformade för att behandla luft och vatten på ett så effektivt sätt som möjligt, med tanke på kriterier som energianvändning, lagringskostnad och transport och många andra. Våra lösningar och system uppfyller alltid de senaste och högsta branschstandarderna och lagkraven.

Med tiden har Ozonetech designat, tillverkat och installerat ett flertal system runt om i världen för industriell luftbehandling (se vårt RENA Pro-system) samt industriell och kommunal vattenbehandling (se våra RENA Tellus-, RENA Vivo- och RENA Vitro-system) . Vi har också förnyat behandlingen av frånluft från kommersiella kök med våra högpresterande RENA Kitchen Solutions.

Ozonetechs lösningar och system är utformade enligt SMARTOZONE ™ -konceptet för att ge det ultimata optimerade utbytet när det gäller behandlingseffektivitet, tillsammans med drift- och livscykelkostnader. Läs mer här.

Förutom våra varumärkessystem erbjuder vi också andra lösningar, till exempel skräddarsydda pilotprojekt, CFD-simuleringar och ozonförstöringslösningar för både luft och vatten.

Nedan har vi gett mer information om varje lösning och system, baserat på applikationsområde: