Lukt och sanering nedladdningar

Om Ozonetech

Ozonetech är ett världserkänt innovativt varumärke som tillhandahåller ett komplett utbud av högklassiga ozon- och oxidationsprodukter, lösningar och system för behandling av luft och vatten inom olika industriella och offentliga applikationer.

En samling av lukt och sanering nedladdningar

Här hittar du alla broschyrer om lukt och sanering. Kontakta oss om du behöver ytterligare hjälp.

Läs mer om våra referens projekt här.

Effektiv behandling av industriella luftutsläpp är en utmanande uppgift

Varje process är unik och så även utsläppen från olika industrier. Noggranna pilottester krävs för att hitta den optimala luftbehandlingslösningen.

H2S and odor removal at biogas plants

One of the challenges of biogas plants is the strict requirement of H2S removal after the anaerobic digestion stage, before upgrading. Another constant source of concern is the odors emitted from the biogas plant. Today, both can be solved effectively, and green. Let us help you.

Ta bort problemen med ozon

Mögelsporer ligger inte bara bakom unken och dålig lukt, utan orsakar även ohälsa och allergier. I dåligt ventilerade utrymmen med förhöjd luftfuktighet får möglet lätt fäste och orsakar besvär långt innan det är synligt för ögat. Våra ozongenerator ACT 3000 och ACT 5000 kan hantera problemet.

Luktfria soprum och fettavskiljare med ozon

Ozon är en effektiv och billig metod för eliminering av lukt. Inköps- och driftskostnaderna är mycket låga – vilket gör att den totala kostnaden över tid är betydligt lägre än för lösningar baserade på kylning och bakterier. Ozonrening är bästa valet för soprum och fettavskiljare.

Fräscha miljörum med ozon

Skräprum, sorteringsrum för sopor och liknande utrymmen luktar naturligtvis. Men det behöver inte vara så. Ladda ner foldern, den innehåller en kostnadsjämförelse för de vanligaste lösningarna på marknaden. Ozon tar, inte överraskande, hand om lukten till mycket lägre kostnad än alternativen.

Luktfri avluftning från fettavskiljare

Fett- och bakteriebildning i fettavskiljaren kan orsaka stora luktproblem. Denna broschyr beskriver hur problemen snabbt kan minskas och hur ozonsystemet installeras.

Pumpstationer och reningsverk

Bakterietillväxt i avloppsvatten kan leda till obehagliga och maligna gaser under syrefria förhållanden. Två exempel är vätesulfid i pumpstationer och reningsverk. Området kring ett pumphus eller vattenreningsverk påverkas också. Det är inte sällsynt att människor som bor i närheten påverkas av lukten.