Ozondestruktorer

Om Ozonetech

Ozonetech är ett världserkänt innovativt varumärke som tillhandahåller ett komplett utbud av högklassiga ozon- och oxidationsprodukter, lösningar och system för behandling av luft och vatten inom olika industriella och offentliga applikationer.

Kompakta och effektiva ozondestruktorer

Ozon är en mycket kraftig och reaktiv molekyl som kan oxidera de flesta metallerna och organiska ämnen. Även om det är nyttigt inom många luft- och vattenbehandlings-applikationer kan höga koncentrationer ozon vara kvar och måste förstöras.

Destructors-small

För mer detaljerad teknisk information, vi rekommenderar att du läser databladen i tabellen nedan:

Våra ozondestruktorer kan snabbt omvandla ozon till syrgas utan att släppa ut koldioxid eller giftiga gaser som kolmonoxid.

Ozonetechs katalytiska ozondestruktorer är gjorda av rostfritt stål och garanterar maximum 0,1 ppm ozonavgas, oavsett ingående ozonkoncentration.

Varje ozondestruktor levereras komplett med röranslutningar, kopplingar och katalysmaterial.

Vi erbjuder även skräddarsydda ozondestruktorer för gasflöden utanför vårt standardsortiment.

Om du är intresserad av våra kompletta lösningar för behandling av stora ozonflöden, läs mer om vårt Contra ozondestruktor-system.

ModellKapacitetRekommenderad ozongeneratorPDF
Ozon-destruktor OD-10015 l/minICT-serienDatablad
Ozon-destruktor OD-20030 l/minICT-serienDatablad
Ozon-destruktor OD-40065 l/minICT/DCT-serienDatablad
Ozon-destruktor OD-1000150 l/minICT/DCT-serienDatablad
Ozon-destruktor OD-5000830 l/minICT/DCT-serienDatablad

Begär en offert