Vattenrening

Om Ozonetech

Ozonetech är ett världserkänt innovativt varumärke som tillhandahåller ett komplett utbud av högklassiga ozon- och oxidationsprodukter, lösningar och system för behandling av luft och vatten inom olika industriella och offentliga applikationer

De mest effektiva lösningar och system för vattenbehandling

Ozonetech är ett världserkänt innovativt varumärke som tillhandahåller ett komplett utbud av avancerade lösningar och system för behandling av vatten för både industriella och kommunala applikationer.

Vi har sammanställt över 40 års erfarenhet och kunskap från design, tillverkning och driftsättning av avancerade ozon- och oxidationslösningar och system för att utveckla de mest effektiva och hållbara vattenapplikationerna som inte bara löser våra kunders problem utan också skapar reellt affärsvärde samt sänker miljöpåverkan av deras verksamhet. Vår utgångspunkt är att alltid lösa problemet och implementera hållbara lösningar, oavsett problem, applikation eller bransch.

Vi utformar våra lösningar för att avsevärt minska och i de flesta fall helt ta bort alla former av organiska och oorganiska mikroföroreningar, såsom toxiner, läkemedelsrester, vattenburna infektiösa virus och bakterier, svampföroreningar och smaker från vatten. Våra applikationer varierar från högeffektiva CIP-system för bryggerier till nyckellösningar lösningar för behandling av processvatten i mejeriproduktionen och läkemedelsindustrin för att nämna några och system för behandling av BOD & COD-nivåerna i avloppsreningsverk.

Våra plug-and-play-lösningar och system är baserade på ozonoxidation och avancerad oxidationsprocess (AOP), vilket helt eliminerar behovet av miljöfarliga kemikalier och minskar inte bara drift- och underhållskostnader utan också den negativ miljöpåverkan.

Läs mer om våra nyckelfärdiga system och lösningar, och hur vi kan hjälpa dig att behandla processvatten: