RENA Tellus – skräddarsydda ozonsystem

Om Ozonetech

Ozonetech är ett världserkänt innovativt varumärke som tillhandahåller ett komplett utbud av högklassiga ozon- och oxidationsprodukter, lösningar och system för behandling av luft och vatten inom olika industriella och offentliga applikationer

RENA Tellus, ett nyckelfärdigt, skräddarsytt ozonbehandlingssystem med stor kapacitet

Rena Tellus

Ozonetech introducerar RENA Tellus-segmentet – skräddarsydda system för storskaliga industriella anläggningar. Förutom våra ozon- och ozon-AOP-system RENA Vivo och Vitro, breddar vi vårt erbjudande med anläggningar för ozonrening i större skala.

Tellus-segmentet är anpassat för specifica reningsbehov och -krav från vår kunder. RENA Tellus-system är typiskt sett utformade baserade på pilotprojekt, våra populära konsulttjänster där vi tillsammans med våra kunder hittar unika reningsmetoder för specifika processavloppsvatten. Ett exempel på ett skräddarsytt reningssystem visas i bilden nedan.

Reningskapaciteten för ett RENA Tellus-system är mycket brett. Typiska reningsflöden är 1-500 m3/dag beroende på kontamineringsgraden såsom COD och BOD med koncentrationer mellan cirka 1000-2000 mg/L. Vi designar även våra leveranser för rening av andra kritiska parametrar som turbiditet, TOC och mer specifika ämnen.

Våra system inkluderar alltid viktiga designparametrar för att uppnå maximal prestanda och verkningsgrad. Detta omfattar syrgassystem, kompakta högprestanda, vattenkylda ozongeneratorer, ozoninjektor för hög inlösning och senaste styr- och reglertekniklösningarna för utförlig övervakning och prestandaparametrar live. Vi levererar även speciellt utformade reaktions- och kontakttankar i enlighet med erforderlig reaktionstid och kinetik för det specifika avloppsvattnet. Alla system konstrueras för mätning av inlöst ozonkoncentration, pH, temperatur och oxidationspotential.

Rena Tellus X

X-serien i Tellus-segmentet karaktäriseras med att ozon alltid är den primära tekniken för reningsprocessen och står för all eller det mesta av reduktionen av mätparametrarna.

Rena Tellus Y

Y-serien konstrueras kring vår katalytiska AOP (Avancerad OxidationsProcess). Ozon är grundbulten i systemets utformning men utformat i industriell skala för mycket svårnedbrytbart material. Reningsmetoden är densamma som för våra RENA Vitro-system.

Överblick av systemens egenskaper

Tabellen nedan ger en överblick av kapacitet och egenskaper som möjliggör rening av processavloppsvatten i större industriell skala.

RENA Tellus X- och Y-seriens primära egenskaper.

LeveransX-serienY-serien
Primär reningsteknikOzonOzon-AOP (Advancerad Oxidationsprocess)
Kontamineringsgrad (COD)4000 mg/L8000 mg/L
Reaktionstank3-40 m33-20 m3
Katalytisk reningNejJa
SyrgassystemAlltidAlltid
Styr- och reglersystem med kontrollpanelAlltidAlltid
För- och efterbehandling (typisk)pH-justering, fällningUV, kolfilter, pH-justering, katalytisk reaktionskärl, utfällning, skumbehandling
SkumfällaVid behovJa
Uppkoppling till externt SCADAJaJa
OzoninjektionssystemAlltidAlltid
Integrerat kylsystemJaJa
Integrerad tryckluftVid behovVid behov
Högprestanda ozongeneratorerAlltidAlltid