100 % luktborttagning på avloppsreningsverk

Synergin mellan katalys och ozonering säkrar luktutsläpp fria från lukt och svavelväte

Avloppsreningsverket i Leksand, Sverige, byggdes på 1960-talet och har sedan dess förnyats många gånger. En större ombyggnad ägde rum 1979-80, bland annat installerades ett biologiskt reningssteg. Nyligen behövdes mer kapacitet, delvis orsakad av den extra reningen av avloppsvattnet från den närliggande staden Insjön. Planeringen började 2015 då man bestämde plats och designade nya pooler och biologiska steg. Projektet fortsatte fram till början av 2019, då de nya anläggningarna togs i bruk.

Fakta

 • Namn:

  Leksand Vatten AB

 • Plats:

  Leksand, Sverige

 • Bransch:

  Avloppsreningsverk

 • Luftflöde:

  22 000 m3/h

 • Purpose:

  H2S luktborttagning

 • Prestanda:

  100 % borttagning

Lösning:

 • Två Nodora Cat med Rubicat

 • Tre Ozonetech RENA Pro B-serien med multipla injektorer

 • Nodora CAT

 • Enheter:

  2

 • Storlek (HxBxD):

  2 070 x 1 160 x 760 mm

 • Aktivt material:

  Rubicat

 • Tryckfall:

  120 Pa

 • RENA Pro B-serien (per enhet)

 • Enheter:

  3

 • Storlek (HxBxD):

  1 800 x 800 x 600 mm

 • Effekt:

  2.3 kW

 • Ljudnivå:

  55 dB

Two Nodora cat modules

Det första behandlingssteget består av två Nodora Cat-moduler skräddarsydda för att avlägsna höga H2S-koncentrationer.

Problemet

H2S (svavelväte) är en luftförorening som är välkänd inom avloppsreningsindustrin. Det släpps ut från avloppsvattnet och sprider sig i den omgivande luften. Störande lukter är ofta relaterade till utsläpp av H2S därför att våra näsor är mycket känsliga för denna förening. Eftersom nya anläggningar skulle byggas, och därmed öka volymen avloppsvatten, var det nödvändigt med ett system för behandling av H2S. Detta fall var extra komplicerat eftersom flera strömmar, med diffusa utsläppt av H2S, behövde behandlas.

Lösningen

Ett komplext problem krävde en avancerad lösning som behandlade alla strömmar med en kombination av katalys och ozonisering. Det mesta av H2S avlägsnades med två enheter av Nodora Cat, den katalytiska versionen av vårt allmänt använda Nodora luftbehandlingssystem. Huvudskillnaden mellan de två versionerna är materialet som utgör filtret. Vår Rubicat ™ -katalysator användes i denna version av Nodora Cat. Den är utformad för att selektivt ta bort H2S från förorenade luftströmmar, även i höga koncentrationer. Ozon användes som det sista poleringssteget, vilket garanterade noll luktutsläpp. Ozoniseringssteget inkluderade tre Ozonetech RENA Pro-ozonsystem. Dessa enheter är de mest kraftfulla ozonsystemen i vår portfölj och producerar högkoncentrerad ozon. Oxidanten injiceras i ventilationskanalerna strax efter det katalytiska steget, med hjälp av ventilationssystemet som reaktionskammare.

En optimal konfiguration erhölls genom att dela upp ozonflödet och injicera det i olika processströmmar, enligt de olika kraven. Denna konfiguration resulterade i en mycket exakt användning av det producerade ozonet, vilket optimerade energiförbrukningen och driftskostnaderna.

Ozonetech Rena pro system

Leksand Vatten AB ökade mängden avloppsvatten och kan nu vara säkra på att ingen H2S och lukt kommer släppas ut och störa omgivningen många år framöver.

Utvärdering

Vårt kombinerade Nodora Cat och Ozonetech RENA Pro-system visade sig vara mycket effektiva för att ta bort H2S och alla relaterade problem. Ingen H2S detekterades efter Nodora Cat-scenen med ozoniseringssteget som minskade de återstående luktämnena och säkerställde inga H2S- eller luktutsläpp, även vid höga toppar. Mätning av föroreningskoncentrationen vid systemets utlopp var H2S-avlägsnandet 100%, vilket bekräftar effektiviteten hos den skräddarsydda lösningen.

Leksand Vatten AB ökade mängden avloppsvatten och kan nu vara säkra på att ingen H2S och lukt kommer släppas ut och störa omgivningen många år framöver.