Eliminering av svartmögel på mejeri

Ostproduktionen ökade tack vare ozonering av lagret

Staden Dovre ligger i centrala Norge. Trots att staden är liten har Dovre en 6000-årig historia. TINE är det största norska mejeriföretaget och är ett av de viktigaste företagen i Dovre. I den centrala delen av staden tillverkar TINE en typ av mjukost som kallas ”hvitmuggost”. Anläggningen har en kapacitet på cirka 230 ton ost per år.

Fakta

 • Namn:

  TINE SA

 • Plats:

  Dovre, Norge

 • Bransch:

  Matproduktion

 • Luftvolym:

  8 000 m3

 • Syfte:

  Ta bort mögel, bakterier och virus i lokalen där osten lagras

 • Utvärdering

  Fullständig borttagning av mögel inklusive att förhindra att mögel växer igen

Lösning:

 • Ozonetech RENA Pro ozonsystem modell B6 med multipla injektioner

 • Storlek (HxBxD):

  1 800 x 600 x 800 mm

 • Vikt:

  120 kg

 • Effekt:

  2.3 kW

 

brie with and without black mold

“Hvitmuggost” eller vit mjukost som produceras vid mejeriproduktionsanläggningarna i Dovre.

Problemet

En av faserna i ostproduktion är att ostarna ska lagras för att mogna. De placeras i ett stort lager tills de är klara att packas och säljas. Lagringen varar i flera veckor, beroende på hur hård osten ska bli. Under denna tid attackeras ostarna av mikroorganismer som svart mögel. Denna resistenta parasit är en av de vanligaste inom livsmedelsindustrin. När möglet växer på ostarna förorenas osten och går inte att sälja. Anläggningen i Dovre hade omfattande påväxt av svartmögel på olika platser, särskilt på lagret. Produktionsprocessen var undermålig och det var svårt att uppskatta hur stor årsproduktionen skulle bli.

Lösningen

Mellifiq fick i uppdrag att sanera hela lagret med en total volym på 8000 kbm. Huvudsyftet var att ta bort mögel, men andra mikroorganismer övervägdes också. Bakterier – som legionella och salmonella – kan också förekomma i lokalerna, liksom virus som är ett hot i alla miljöer. Saneringen skulle därför också förhindra att bakterier och virus spreds i lagret. För den här tuffa utmaningen valde vi ett Ozonetech RENA Pro ozonsystem, modell B6. Ozonetech RENA Pro är Mellifiqs premiumlösning för luftbehandling. Systemen är helt integrerade med alla komponenter monterade på en kompakt rigg. När de har levererats behöver de bara strömförsörjning för att börja producera ozon. Ozonet fördelades på flera injektionsställen. Lagret delades in i olika sektorer med en injektionspunkt per sektor för att säkerställa samma ozonkoncentration i hela lagret.

Rena pro ozone system

Ett Ozonetech RENA Pro ozonsystem.

Utvärdering

Resultaten visade tydligt att saneringen av rummet var framgångsrik: svartmöglet togs bort, utan återväxt. Vårt ozonsystem testades först i en månad. Tiden användes för att hitta de optimala inställningarna, för att få både korta behandlingstider och ett optimalt resultat. I detta fall valdes att sanera med 3 ppm ozon i upp till 10 timmar. för att slutföra sanitetscykeln. Efter testperioden var vår kund nöjd och behöll systemet eftersom effektiviteten bevisats.

Många fördelar med ozonering:

 • Ökad produkttionskapacitet med över 10 %
 • Årsbudgeten kunde beräknas mer exakt
 • Mindre behov av personal för manuell rening
 • Säkrare arbetsplats när mängden bakterier och virus minimerats

Vi är mycket nöjda med att ha löst kundens tuffa saneringsproblem.