Mellifiq säkerställer produktkvaliteten för amerikansk tillverkare av näringsriktig mat

SteriMaid ™ förhindrar intrång av mikrober i kritiska produktionsområden

Edesia Inc., Rhode Island, USA

Edesia Nutrition är en ideell organisation som grundades 2009 för att förhindra undernäring. Undernäring orsakar att tre miljoner barn dör varje år. RI Edesia i Providence, Rhode Island har vuxit snabbt och producerar nu 1,2 miljoner paket färdigmat. Deras storsäljare Plumpy’Nut uppfyller WHOs definition av RUTF (Ready-to-use terapeutisk mat) tack vare en speciell F-100 mjölkformula. Produktionen av Plumpy’Nut® är helautomatisk och högsta , med högsta möjliga nivå på arbetet med att förebygga kontamination av produkterna.

Fakta

 • Namn:

  Edesia Inc.

 • Plats:

  Providence, Rhode Island, USA

 • Bransch:

  Matproduktion

 • Luftvolym:

  12 000 m3

 • Challenge:

  Ensuring microbial-free production environment and prevention of external infection

 • Utrymmen:

  Två lagerlokaler, totalt sju rum

 • Syfte:

  Sanering av virus och bakterier

 • Projekt värde (USD):

  200 000

Solution:

 • SteriMaid™ saneringslösning och ett Ozonetech RENA Pro C6

 • Mått (HxBxD):

  1 800 x 1 200 x 800 mm

 • Vikt:

  190 kg

 • Effekt:

  2.8 kW

 • Antal trådlösa ozonsensorer

  10

 • Performance:

  Automatic ozone level control in seven separate production sections. User-set sanitation cycles with upper ozone level concetration for at least 3-log microbial reduction. Turn-key ozone systems with touch panel.

Problemet

Produktionsanläggningen på Edesia Nutrition är mycket stor på beroende på anläggningens höga kapacitet och de många bearbetningsstegen. Anläggningen har två huvudlager, med en total luftvolym på 12 000 m3, och är uppdelas på flera separata produktionsområden.

Package of Edesia plumpy nut

Plumpy’Nut® jordnötsbaserad näringspåse.

 

Bakteriekontaminering är ett av de vanligaste problemen inom livsmedelsindustrin, och leder ofta till plötsliga produktionsförluster. Även om standarden på Edesia Nutrition var den högsta, ville de ha ett extra skydd. För att klara kvalitetssäkringen valdes ozonering som metod. Saneringen av varje rum behövde vara effektiv, snabb och automatiserad, och inte störa produktionsprocessen. Det var också viktigt för Edesia att förhindra kontaminering orsakad av människor. Detta innebar en stor utmaning på grund av de stora lokalerna och den komplexa rumslayouten. Dessutom behövde ozonkoncentrationen mätas kontinuerligt i varje sanerat rum.

 

Interface touch panel Sterimaid

Skärmen på Sterimaid ™ med trådlös ozonsensorkommunikation.

Lösningen

En behandlingscykel är framgångsrik endast när en bestämd ozonkoncentration bibehålls under en förutbestämd period.

Sterimaid ™ ozonsystem valdes för denna applikation baserat på den höga graden av automatisering och out-of-the-box-funktionalitet. Denna produkt är en uppgradering av standardversionen av RENA Pro C-serien, med en speciell modul för sanitetsapplikationer. Modulen gör att det går att ställa in både ozonkoncentration och tid. Dessutom kan inställningar för flera rum sparas, och det går också att välja det behandlade rummet från det medföljande användargränssnittet. Den användarvänliga touch-skärmen visar också hur sanitetscykeln fortskrider och när den slutförts.

Sterimaid ™ -modulen styrs aktivt av kundanpassade trådlösa ozonsensorer. Saneringen kan övervakas noggrant och automatiseras med kundspecifika sanitetscykler.

Sterimaid combined with Rena pro

Sterimaid ™ testad på Mellifiqs anläggning.

Utvärdering

Mellifiq genomförde driftsättningen tillsmmanas med driftchefen. Systemet överträffade kravet på 0,7 ppm aktiv sanering. Sterimaid ™ integrerades i Edesias verksamhet och skapade en rutin med regelbundna sanitetscykler. Alla rum behandlas automatiskt utan att störa produktionen. Efter varje sanitetscykel går det inte att detektera någon mikrobiell förorening. Systemet innebär också ett extra skydd för operatörerna.

Anläggningens driftschef är nöjd både med de uppnådda sanitetsnivåerna och att miljön nu är säkrare för medarbetarna.